شنبه 04 مرداد 1393
شما در قسمت: خانه هستید.

page header

احداث مجتمع کشتارگاه صنعتی دام یزد


اهم فعالیت های انجام شده به شرح ذیل می باشد:

  1. ساخت سالن کشتارگاه، سرد خانه، اداری و رفاهی.
  2. ساخت دیوار محوطه.
  3. پست برق.
  4. حفر کانال.
  5. لوله گذاری.
  6. احداث منابع ذخیره و پمپاژ.

مشخصات

عنوان پروژه

احداث ابنیه و منبع بتنی ذخیره آب تاسیسات کشتارگاه صنعتی دام یزد

نام کارفرما

شرکت فرآوری مواد پروتئینی یزد

نام مشاور

شرکت مهندسین مشاور ایستا

نوع پیمان

عمرانی

استان محل اجرا

یزد

تاریخ انعقاد قرارداد

14/12/1379

تاریخ اتمام قرارداد

27/11/1382